zdroj: pixabay.com
Zdravý život

Nové schéma povinného očkování v roce 2018

Veronika Moreira Tůmová
16.01.2018

Nový rok přináší obvykle řadu změn, ten letošní si pro nás připravil i několik nezanedbatelných novinek v povinném očkovacím kalendáři. Jak zásadní změny to jsou a čeho se přesně týkají?

Od 1. ledna 2018 se zásadně změnilo nastavení českého očkovacího kalendáře, a to včetně počtu aplikovaných očkovacích dávek a časových intervalů mezi nimi. Vyhláška především mění očkovací schéma takzvané hexavakcíny (viz.níže), v níž jsou obsaženy látky proti dětské obrně, tetanu, záškrtu, černému kašli, žloutence typu B a onemocnění způsobeném původcem Haemophillus Influenzae B. Lékaři aplikují asi 400 tisíc těchto očkovacích dávek ročně.

Hrazené očkování proti HPV nyní i pro chlapce

Nově se zavedla úhrada očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), a to pro chlapce ve věku 13 let. Tento virus vyvolává vznik genitálních bradavic a dalších potíží u obou pohlaví a právě u žen může být zodpovědný i za přednádorové změny na děložním čípku, či přímo za vznik rakoviny děložního čípku. Dívky měly tuto vakcinaci hrazenou již od roku 2012. Důvodem rozšíření dobrovolného plošného očkování chlapců je genderová vyváženost i rychlejší populační dopad v případě, že jsou obě pohlaví očkována souběžně. Další změny v očkování se týkají novorozenců a seniorů.

Zásadní změny očkovacího kalendáře 2018 pro novorozence a kojence

Základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu B, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B se nově provede v době od započatého devátého týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte. Tyto dávky budou aplikovány v intervalu dvou měsíců a třetí dávka přijde na řadu mezi jedenáctým a třináctým měsícem věku dítěte.

Zásadní změnou je také určení horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a posun druhé dávky. Základní očkování se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do osmnáctého měsíce věku dítěte. Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provede od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení jeho šestého roku. U očkování proti pneumokokovým onemocněním je možné nově uhradit také dvě dávky základního očkování pro kojence ve věku do sedmého měsíce věku.

Odmítat, nebo neodmítat povinná očkování u dětí?

Nové úhrady očkování pro chronicky a vážně nemocné

Nově se zavádí také úhrada očkování u chronicky nemocných a u rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk. Jde o úhradu očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním, pneumokokovým onemocněním, onemocněním vyvolaných Haemophilus influenzae typu B a proti chřipce u pacientů s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny. Dále pak u pacientů po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pacientů se závažným imunodeficitem nebo u pacientů po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. Novinkou je také zavedení úhrady této vakcíny proti pneumokokovým onemocněním u osob ve věku nad 65 let.

Zdroj: Hpvinfo.cz, Mzcr.cz, Ceskenoviny.cz

Foto: Pixabay.com

Autor: Veronika Moreira Tůmová

„Být mámou je skvělé, ale někdy jsem totálně vyřízená“
Je to jen novoroční splín, nebo deprese?

Další články